Переглянуло: 120

ЮДЕЙСЬКИЙ НАЦИЗМ

 

Або повне знищення 33 народів

 

 

Або повне знищення 33 народів

(Книга Ісуса Навина)
1: 1 По смерті Мойсея, сказав Господь до Ісуса, сина
Навинового:
2 Мойсей, раб Мій, помер. А тепер уставай, перейди цей Йордан
ти та ввесь народ цей до того Краю, що Я даю їм, Ізраїлевим синам.
3 Кожне місце, що стопа ноги вашої ступить на ньому, Я дав вам…
5 Не встоїть ніхто перед тобою…
12 А Рувимовому й Ґадовому та половині племени Манасіїного
Ісус сказав:
14 Ваші жінки, діти ваші та ваша худоба зостануться… по той
бік Йордану, а ви перейдете озброєні.., усі сильні військові..,
15 аж поки Господь не дасть відпочинку вашим братам.., і
посядуть і вони той Край, що Господь, Бог ваш, дає їм.
16 А вони відповіли Ісусові: Усе, що накажеш нам, ми зробимо…
18 Кожен, хто буде неслухняний наказам твоїм… нехай буде
вбитий.
5: 2 Того часу сказав Господь до Ісуса: Нароби собі камінних
ножів, і пообрізуй Ізраїлевих синів знову, другий раз.
3 І наробив собі Ісус камінних ножів, та й пообрізував Ізраїлевих
синів…
5 Бо був обрізаний увесь народ, що виходив, а всього народу, що
народився в пустині в дорозі по виході з Єгипту, не обрізували.
6 Бо сорок літ ходили Ізраїлеві сини в пустині, аж поки не
вигинув увесь той народ, ті вояки, що вийшли були з Єгипту…
6: 1 А Єрихон замкнувся… зо страху перед Ізраїлевими синами…
16 …Ісус сказав до народу: Закричіть, бо Господь віддав вам це
місто!
20 Як закричав народ гучним криком, то впав мур.., а народ
увійшов до міста…
21 І зробили вони закляттям усе, що в місті, від чоловіка й аж
до жінки, від юнака й аж до старого, і аж до вола, і штуки дрібної
худоби, і осла, усе знищили вістрям меча.
24 А місто та все, що в ньому, спалили огнем. Тільки срібло та
золото, і речі мідяні та залізні дали до скарбниці Господнього дому.
27 І був Господь з Ісусом, а слава його розійшлася по всім Краї.

8: 1 І сказав Господь до Ісуса: Не бійся й не лякайся, візьми з
собою ввесь військовий люд.., піди на Ай.
2 І зробиш Аєві, і цареві його, як ти зробив Єрихонові та цареві
його, тільки здобич його та худобу його заберете собі.
24 І сталося, як покінчив Ізраїль забивати всіх айських
мешканців на полі, у пустині, що гнали їх по ній, і попадали вони від
вістря меча аж до останнього, то вернувся ввесь Ізраїль до Аю, і
перебили його вістрям меча.
25 І було всіх, що впали того дня, від чоловіка й аж до жінки,
дванадцять тисяч, усі айські мешканці.
26 А Ісус не опускав своєї руки, що витягнув зо списом, аж поки
не вчинив закляттям усіх айських мешканців.
27 Тільки худобу та здобич того міста позабирав собі Ізраїль…
28 І спалив Ісус Ай, і поклав його вічною руїною, пусткою, і так
є аж до цього дня.
29 А айського царя повісив на дереві…
9: 1 І сталося, коли це почули всі царі, що по той бік Йордану..:
хіттеянин, і амореянин, ханаанеянин, періззеянин, хіввеянин і
євусеянин,
2 то вони зібралися разом, щоб однодушно воювати проти Ісуса
та проти Ізраїля.
10: 8 І сказав Господь до Ісуса: Не бійся їх, бо Я віддав їх у
твою руку, ніхто з них не встоїть перед тобою.
9 І прибув до них Ісус зненацька…
10 І Господь навів на них замішання перед Ізраїлем, і побив їх
великою поразкою…
11 І сталося, коли вони втікали перед Ізраїлем.., то Господь
кидав на них із неба велике каміння і вони вмирали. Тих, що
повмирали від градового каміння, було більше від тих, що Ізраїлеві
сини повбивали мечем.
23 …І вивели до нього з печери п’ятьох царів: царя
єрусалимського, царя хевронського, царя ярмутського, царя
лахіського, царя еґлонського.
26 А Ісус бив їх, і повбивав їх, і повісив їх на п’ятьох деревах. І
висіли вони на тих деревах аж до вечора.
27 І сталося на час заходу сонця, Ісус наказав, і поздіймали їх
із дерев, і повкидали їх до печери, де вони були поховалися, і
понакладали велике каміння на отвір печери, де воно аж до цього
дня.

28 А Маккеду Ісус здобув того дня, і побив вістрям меча її та
царя її, учинив закляттям їх та кожну особу, хто був у ній, не
позоставив жодного врятованого в ній. І зробив він її цареві те саме,
що зробив був цареві єрихонському.
29 А Ісус та ввесь Ізраїль… воював проти Лівни.
30 І дав Господь в Ізраїлеву руку також її та царя її, і він побив
вістрям меча її та кожну особу, що в ній, не позоставив жодного
врятованого в ній. І зробив він цареві її, як зробив був цареві
єрихонському.
32 І дав Господь в Ізраїлеву руку Лахіш…, і побив вістрям меча
його та кожну особу, що в ньому…
33 Тоді прийшов ґезерський цар Горам допомогти Лахішу, та Ісус
побив його й народ його, так що не позоставив жодного в ньому.
34 І перейшов Ісус та ввесь Ізраїль… до Еґлону…
35 І здобули його.., і побили його вістрям меча, а кожну особу,
що в ньому…
36 І пішов Ісус та ввесь Ізраїль… до Хеврону…
37 І здобув його, і побив вістрям меча його та царя його, і всі
міста його, і кожну особу, що в ньому, не позоставив жодного
врятованого…
38 І вернувся Ісус та ввесь Ізраїль… до Девіру, і воював із ним.
39 І він здобув його, і царя його, і всі міста його, і повбивали їх
вістрям меча, та й зробив закляттям кожну душу, що в ньому, не
позоставив жодного врятованого…
40 І побив Ісус увесь Край… і всіх їхніх царів, не зоставив
жодного врятованого, а кожну особу зробив закляттям, як наказав
був Господь, Бог Ізраїлів.
11: 5 І змовилися всі ці царі, і прийшли.., щоб воювати з
Ізраїлем.
6 І сказав Господь до Ісуса: Не бійся їх, бо Я покладу їх усіх
трупами перед Ізраїлем; їхнім коням попідрізуєш жили ніг, а їхні
колесниці попалиш в огні.
8 І дав їх Господь в Ізраїлеву руку, і вони повбивали їх… так,
що не зоставили їм жодного врятованого.
9 І зробив їм Ісус, як сказав йому Господь: їхнім коням
попідрізував жили, а їхні колесниці попалив у вогні.
10 І вернувся Ісус і здобув Хацор, а його царя вбив мечем, бо
Хацор… був головою всіх тих царств.
11 І повбивали вістрям меча кожну особу, що в ньому, зробили
їх закляттям, не позосталася жодна душа, а Хацора спалив огнем

12 А всі царські міста та всіх їхніх царів Ісус здобув, та й
повбивав їх вістрям меча, зробив їх закляттям…
14 А всю здобич тих міст та худобу Ізраїлеві сини забрали собі;
тільки кожну людину побили вістрям меча, аж поки вони не вигубили
їх, не позоставили жодної душі.
16 І взяв Ісус ввесь той Край… А всіх їхніх царів він забрав, і
бив їх, і повбивав їх.
23 …І Ісус дав його Ізраїлеві на спадок…
12: 1 А оце царі того Краю, яких побили Ізраїлеві сини, і посіли
їхній Край…
2 Сигон, цар аморейський,
4 …царя башанського…
9 цар єрихонський один, цар гайський, один,
10 цар єрусалимський один, цар хевронський один,
11 цар ярмутський один, цар лахіський один,
12 цар єґлонський один, цар ґезерський один,
13 цар девірський один, цар ґедерський один,
14 цар хоремський один, цар арадський один,
15 цар лівенський один, цар адулламський один,
16 цар маккедський один, цар бет-елський один,
17 цар таппуахський один, цар хеферський один,
18 цар афекський один, цар шаронський один,
19 цар мадонський один, цар хацорський один,
20 цар шімронський один, цар ахшафський один,
21 цар таанахський один, цар меґіддівський один,
22 цар кедеський один, цар йокнеамський один,
23 цар дорський один, цар ґоїмський один,
24 цар тірцький один. Усіх царів тридцять і один (насправді, за
простими підрахунками — 33 народи!).
23: 1 …Ісус постарів, увійшов у літа,
2 то покликав Ісус усього Ізраїля, його старших, і голів його, і
суддів його, і урядників його, та й сказав до них: Я постарів…
3 А ви бачили все, що зробив був Господь, Бог ваш, усім цим
людям для вас, бо Господь, Бог ваш, Він Той воюючий для вас!
9 І вигнав Господь перед вами народи великі та сильні, а ви не
встояв ніхто перед вами аж до цього дня.
12 Бо якщо справді будете ви відвертатися й приліпитеся до
решти цих народів позосталих із вами, і будете свататися з ними, і
будете змішуватися з ними, а вони з вами,

13 то… Господь, Бог ваш, більш не гнатиме ці народи перед
вами, і вони стануть для вас пасткою, та батогом на ваші боки, та
терням на ваші очі, аж поки ви не вигинете…
15 …Наведе Господь на вас усе слово зле, аж поки Він вигубить
вас…
16 Коли ви переступите заповіта Господа, Бога вашого.., і будете
служити іншим богам.., то запалиться гнів Господній на вас, і ви
скоро погинете з того хорошого Краю, що його Він вам дав.
24: 2 І сказав Ісус до всього народу: Так сказав Господь, Бог
Ізраїлів: По тім боці Річки сиділи були ваші батьки від віків:
5 …І послав Я Мойсея та Аарона, та й ударив Єгипет…
6 І вивів Я ваших батьків із Єгипту…
11 І перейшли ви Йордан… І воювали з вами господарі Єрихону:
періззеянин, і ханаанеянин, і хіттеянин, і ґірґашеянин, і хіввеянин, і
євусеянин, а Я дав їх у вашу руку.
13 І дав Я вам Край, що над ним ти не трудився, і міста, що їх
ви не будували, і ви осілися в них; виноградники та оливки, яких ви
не садили, ви їли.
14 А тепер бійтеся Господа й служіть Йому в невинності та в
правді, і повідкидайте богів, яким служили ваші батьки на тому боці
Річки та в Єгипті, та й служіть Господеві.
16 І відповів народ: Борони, нас Боже, покинути Господа, щоб
служити іншим богам!
19 І сказав Ісус до народу: Ви не здолієте служити Господеві, бо
Він… Бог заздрісний. Не простить Він вашу провину та ваших гріхів.
20 Коли ви покинете Господа, і будете служити чужим богам,
то.., зробить вам зло, і вигубить вас…
23 А тепер покиньте чужих богів, що серед вас, і прихиліть своє
серце до Господа, Бога Ізраїлевого.
24 І сказав народ до Ісуса: Господеві, Богові нашому, ми будемо
служити, а голосу Його будемо слухатися!
26 І написав Ісус ті слова в книзі Божого Закону…
29 …І вмер Ісус, син Навинів, раб Господній, віку ста й десяти літ.

×
Завітайте в наш магазин!