Переглянуло: 85

Справжня суть 8 березня.

Справжня суть іудейських , комуністичних і християнських свят. Кучки.8 березня.

 

Правда про іудейсько-християнські і комуністичні  свята. Естер(Кучки). В цей день дурні гої мають відзначати міжнародний жіночий день 8 березня. Лише цитати з чорної мордокниги-біблії.

УЗАКОНЕНІ СВЯТА ГЕНОЦИДУ
КУЧКИ
КНИГА ЕСТЕР (ЕСФІР)
І: 1 І сталося за днів Ахашвероша, що царював від Індії аж до Ефі-
опії, в сто двадцяти семи округах.
3 Третього року свого царювання справив він гостину для всіх своїх
князів…
10 Коли цареві стало весело від вина, він наказав
11 привести царицю Вашті перед цареве обличчя в короні царській,
щоб показати народам та зверхникам її красу, бо була вона вро-
дливого вигляду.
12 Та цариця Вашті відмовилася прийти за царським словом. І силь-
но розгнівався цар!
16 І порадив (мудрець) Мемухан царю:
19 “Нехай вийде царський наказ, що цар дасть царювання іншій, лі-
пшій від неї.
2: 2 Нехай пошукають для царя дівчат вродливих на вигляд, і нехай
зберуть їх усіх до замку Сузи.
4 А та дівчина що буде найкраща в царських очах, буде царювати за-
мість Вашті”. І була приємна ця порада для царя і він зробив так.
5 А в замку Сузи був один юдей Мордехай.
7 І він виховував Естер дочку свого дядька. А ця дівчина була хоро-
шої постави та вродливого вигляду.
8 Коли збирали багато дівчат до замку Сузи, взята була й Естер до
царського дому.
9 І була та дівчина хороша в його очах і мала ласку перед ним і він
перевів її до найкращого місця в домі жінок.
10 Естер не виявила ні про народ свій ні про місце свого народжен-
ня, бо Мордехай наказав їй, щоб цього вона не виявляла.
11 А кожного дня Мордехай ходив до гарему, щоб довідуватись, як
живе Естер та що вона робить.
17 І цар покохав Естер понад усіх жінок, і вона мала прихильність
та ласку перед його обличчям понад усіх дівчат, – і він поклав
царську корону на її голову, і зробив її царицею замість Вашті.
3: 1 По цих подіях цар Ахашверош звеличив Гамана, аґаґ’янина, по-
над усіх князів, що були з ним.
2 А всі цареві раби, що були в палаці, падали на коліна та вклоня-
лися Гаманові, бо так про нього наказав цар. А Мордехай не па-
дав на коліна й не вклонявся.

5 І побачив Гаман, що Мордехай не падає на коліна й не вклоняє-
ться йому і переповнився лютістю.
8 І сказав Гаман до царя: “Є один народ, розпорошений в усіх округах
твого царства, та закони їх різняться від законів усіх народів і зако-
нів царських вони не виконують, – і цареві не варто залишати їх”.
13 І були послані листи через гінців до всіх царських округ, щоб бу-
ли повигублювані, побиті та понищені всі юдеї від молодого й аж
до старого.
4: 1 А Мордехай довідався про все, що було зроблено.
3 І в кожній окрузі та місці, куди доходило слово царя були для юде-
їв велика жалоба, і піст, і плач, і голосіння.
13 І сказав Мордехай передати Естері: “Не думай, що ти втечеш до
царського дому одна з усіх юдеїв…
14 Бо якщо справді будеш ти мовчати цього часу, то полегшення та
врятування прийде для юдеїв з іншого місця, а ти та дім твого ба-
тька погинете!”
5: 1 І вбрала Естер царські шати.
2 Як цар побачив царицю Естер, то знайшла вона ласку в очах його.
3 І сказав до неї цар: “Що тобі, царице Естер? І яке прохання твоє?
Якщо побажаєш аж до половини царства, то буде дане тобі!”
6: 3 І відповіла цариця Естер: “Нехай буде дане мені життя моє на
жадання моє, а народ мій – на прохання моє!
4 Бо продані ми, я та народ мій, на вигублення, на забій та на поги-
бель”.
5 Тоді запитав цар: “Де той, що відважився чинити так?”
6 І сказала Естер “Ненависник та ворог – це злий Гаман!”
10 І повісили Гамана на шибениці.
8: 1 Того дня цар Ахашверош віддав цариці Естер дім Гамана, нена-
висника юдеїв, а Мордехай став перед цареве обличчя, бо Естер
виявила, хто він для неї.
2 І зняв цар свого персня, що забрав від Гамана, та й дав його Мор-
дехаєві.
9 І було написане до юдеїв, і до намісників округ,
11 що цар дав право юдеям, які живуть у кожному місті, зібратися й
стати за своє життя, вигубити, забити та погубити всяке військо
народу та округи, що ненавидять їх,
13 щоб юдеї були готові на той день помститися на своїх ворогах.
17 І в кожній окрузі та в кожному місті, куди досягає слово царя та
закон його, була юдеям радість та веселість, бенкет та свято! І ба-
гато-хто з народів краю стали юдеями, бо на них напав страх пе-
ред юдеями.

 

9: 1 А дванадцятого місяця, – він місяць адар, – тринадцятого дня
юдеї, запанували над ненависниками своїми.
5 І били юдеї всіх своїх ворогів, побиваючи мечем, і забиваючи та
вигублюючи їх, і робили з своїми ворогами за своєю волею.
6 А в замку Сузи юдеї позабивали та повигублювали п’ять сотень чо-
ловік
10 і десятьох синів Гамана.
15 І зібралися юдеї, що в Сузах, також чотирнадцятого дня, і виби-
ли в Сузах три сотні чоловік.
16 А решта юдеїв, що жили по царських округах позабивали сімде-
сят п’ять тисяч.
17 І зробили цей день днем гостини та радості,
19 свята та днем посилання дарунків один одному.
20 А Мордехай описав ці події, і порозсилав листи до всіх юдеїв,
21 щоб вони постановили святкувати цей день кожного року.
26 Тому то й назвали ці дні: Пурім (від “пур” – жеребок).
28 А дні ці мають споминатися та святкуватися в кожному поколін-
ні, у кожному роді, у кожній окрузі, у кожному місті.
10: 3 А юдеянин Мордехай був другий по царі Ахашвероші, і вели-
кий для юдеїв, який шукав добра для народу свого.

Підготував: Світояр.

Святкуймо рідні свята!

Літературу можна замовити тут:   http://magazin.intelektnacii.top/index.php?route=product/product&product_id=104

Рідні свята в Колі Сварожому.

 

 

×
Завітайте в наш магазин!