Переглянуло: 110

Ми ще суверенна, унітарна держава..?


Суверенна держава встановлює правила проведення виборів та встановлює їх результат , а якщо держава ще й унітарна, то вона має єдині правила для всієї території…
Федерація – може мати окремі правила для свої суб’єктів, а держава, яка стає колонією, дозволяє на своїй території визнавати вибори комусь іншому…
***************************************
Мало того…, ПИТАННЯ КОМУ???!!!
Фото. Спостерігачі ОБСЄ розважаються на весіллі дочки бойовика “Бабая”…
***************************************
Згідно Конституції України:
Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.”

*******************************************************************************

Унітарна держава — єдина цілісна держава, територія якої поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, що не мають статусу державних утворень і не володіють суверенними правами. Унітарний «єдиний, який становить єдине ціле» — запозичення з французької мови. Унітарною вважається держава, яка не має у своїй внутрішній структурі інших держав.

Федерація – це складова союзна держава, частинами якої є державні утворення, що мають суверенні права.

Основні ознаки унітарної держави (Україна, Болгарія, Польща, Франція, Велика Британія, Італія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Греція, Іспанія, Нідерланди, Португалія, Камбоджа, Лаос, Таїланд, Японія, Китай та ін.):

  • єдина конституція (конституції прийняті в більшості країн світу);
  • єдина система вищих органів державної влади – глава держави, уряд, парламент, юрисдикція яких поширюється на територію усієї країни;
  • єдине громадянство і єдина державна символіка;
  • єдина система законодавства і єдина судова система;
  • адміністративно-територіальні одиниці не можуть мати будь-яку політичну самостійність;
  • в міжнародних відносинах виступає одноособово. Частини унітарної держави мають різні назви: в Україні – області, у Польщі – воєводства, в Англії – графства, в Італії – провінції.

Суверенна держава — держава, яка має чітко визначену територію, на якій вона здійснює внутрішній і зовнішній суверенітет, має постійне населенняуряд, не залежить від інших держав, має повноваження і здатність вступати в міжнародні відносини з іншими суверенними державами…

NikTernik

NikTernik

×
Завітайте в наш магазин!