Переглянуло: 97

Росіяни викрали вже понад 121 000 українських дітей

Росіяни викрали вже понад 121 000 українських дітей, — уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова
**************************
Людмила Денiсова, [08.04.2022 13:40]
УКР/ENG
***
Країна-окупант РФ викрадає українських дітей.
***
Рашистські ЗМІ почали публікувати інформацію про ініціативу президента РФ щодо внесення змін до законодавства для організації прискореної процедури усиновлення дітей з Донбасу.
Повідомляється, що державною думою вже опрацьовуються відповідні зміни до законодавства, після яких заміна родини для дитини буде вже неможливою.
За інформацією з різних джерел до Російської Федерації примусово вивезено вже понад 121 тисячу дітей. Це як діти-сироти, так і ті, які мають батьків.
Наразі відомо, що частину дітей вивезено окупантами з Маріуполя в Донецьк та в напрям Таганрогу.
Російські загарбники зазначають, що це діти -сіроти, проте всі діти-сіроти разом з дитячими будинками було евакуйовано з Маріуполя централізовано 24-25 лютого в перші два дні війни.
Україна не має відомостей про те, що діти, яких планують усиновити, мають статус сиріт або позбавлених батьківського піклування.
Росія повторює сценарій 2014 року, коли нею було вивезено з окупованого Криму українських дітей так званим «потягом надії» для їхнього усиновлення.
За незаконне викрадення дітей із Кримського півострова РФ було виключено із Європейської мережі омбудсманів з прав дитини (ENOC).
Тепер рашисти, обстрілюючи ракетами і танками домівки українських громадян, вбивають батьків і викрадають наших дітей на окупованих територіях Сходу та Півдня України.
‼Такі дії РФ є грубим порушенням статті 7 Конвенції ООН про права дитини, якою передбачено, що кожна дитина має право на ім’я і набуття громадянства, а також, право знати своїх батьків і право на їх піклування, статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, якою забороняється здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію.
‼Крім того, статтею 21 Конвенції ООН про права дитини передбачено, що усиновлення в іншій країні може розглядатися лише як альтернативний спосіб догляду за дитиною, якщо дитина не може бути передана на виховання або в сім’ю, яка могла б забезпечити її виховання або усиновлення в країні походження.
‼Закликаю Комітет ООН з прав дітей, Комітет ООН з прав людини, Глобальний Альянс національних інституцій з прав людини (GANHRI) втрутитись в ситуацію з метою недопущення незаконного переміщення з території України дітей-громадян України та їх подальше протиправне усиновлення на території агресора.
‼Прошу Офіс Генерального прокурора забезпечити розслідування фактів незаконної департації дітей-українців на територію Росії.
‼Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушень прав українських дітей, військових злочинів та злочинів проти людяності РФ в Україні.
ОБСЄ #OSCE #UN #ООН #GANHRI #Офіс_Генерального_прокурора_України
***
Russia’s occupying country kidnaps Ukrainian children.
Rashist media began to publish information about the initiative of the President of the Russian Federation to amend the legislation to organize an accelerated procedure for the adoption of children from Donbass.
It is reported that the State Duma is already working on appropriate amendments to the legislation, after which the replacement of the family for the child will be impossible.
According to various sources, more than 121,000 children have already been forcibly deported to the Russian Federation. These are both orphans and those who have parents.
It is now known that some of the children were taken by the occupiers from Mariupol to Donetsk and in the direction of Taganrog.
Russian invaders say they are orphans, but all orphans, including orphanages, were evacuated from Mariupol and centralized on February 24-25 during the first two days of the war.
Ukraine has no information that children who are planned to be adopted have the status of orphans or deprived of parental care.
***
Людмила Денiсова, [08.04.2022 13:40]
Russia is repeating the scenario of 2014, when it took Ukrainian children out of the occupied Crimea by the so-called “train of hope” for their adoption.
Russia has been expelled from the European Network of Ombudsmen for Children’s Rights (ENOC) for abducting children from the Crimean peninsula.
Now racists, firing rockets and tanks at the homes of Ukrainian citizens, are killing parents and kidnapping our children in the occupied territories of eastern and southern Ukraine.
Such actions of the Russian Federation are a gross violation of Article 7 of the UN Convention on the Rights of the Child, which provides that every child has the right to a name and citizenship, as well as the right to know their parents and the right to care, Article 49 of the Geneva Convention on Civil Protection population during the war, which prohibits forced individual or mass resettlement or deportation.
In addition, Article 21 of the UN Convention on the Rights of the Child provides that adoption in another country may be considered only as an alternative means of caring for a child if the child cannot be placed in foster care or to a family that could provide for her or him upbringing or adoption in the country of origin.
I call on the UN Committee on the Rights of the Child, the UN Human Rights Committee, and the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) to intervene to prevent the illegal removal of Ukrainian citizens from Ukraine and their subsequent illegal adoption on the aggressor’s territory.
I ask the Office of the Prosecutor General to investigate the illegal deportation of Ukrainian children to Russia.
I appeal to the UN Commission for Investigation Human Rights Violations during Russia’s Military Invasion of Ukraine and the expert mission set up by the OSCE participating States under the Moscow Mechanism to take into account these violations of Ukrainian children’s rights, war crimes and crimes against humanity in Ukraine.
#ОБСЄ #OSCE #UN #ООН #GANHRI #Офіс_Генерального_прокурора_України
***
Джерело: Людмила Денісова в Telegram.

NikTernik

NikTernik

×
Завітайте в наш магазин!