Переглянуло: 298

Оріяна—Скитія—Русь. Україна.

 

Що кажуть учені світу про Праукраїну?
Українцям варто знати мудре висловлювання Ф. Ніцше: «Ніколи не виживе той народ, котрий сприймає трактування своєї історії очима сусіда». А ми вже понад півтисячі років не лише підтакуємо сусідським тлумачення нашої минувшини, а й погоджуємося з чимраз свіжішими спотвореннями української історії, з вимислами, які продукує хвороблива уява й патологічна ненависть до нашого роду з боку близьких і віддалених українофобів. Тим часом за 20 років незалежності України відкрилася достатня частина правди про нашу праісторію, щоб стверджувати: територія Північного Причорномор’я була расотворчим котлом, матір’ю білої раси, місцем зародження всіх індоєвропейських мов. Зокрема саме праукраїнці дали світові першу Трипільську цивілізацію. На підтвердження цього процитуємо тут висловлювання лише незначної частки відомих, неупереджених учених: істориків, археологів, лінгвістів, державних та політичних діячів.
Скажімо, американський дослідник Артур Кемп у праці «Марш титанів — історія білої раси» доводить таке: «Покидаючи басейн Чорного моря, праукраїнці завоювали Європу, Азію, Єгипет, Середній Східѕ Хоча ці племена використовували різні імена, всі вони належали до спільної породи — праукраїнської. Їхні мови виникли з однієї — протоіндоєвропейської, яка сформувалася тоді, коли їхні предки жили разом на первісній території всіх індоєвропейців, яка нині є Україною». Англійський учений археолог, історик та мовознавець Леонард Вуллі в монументальній праці «Початок цивілізації людства» вперше об’єктивно написав, що всі племена аріїв вийшли з українських земель і були творцями нових держав та їхніх культур на всіх землях, де би вони не поселилися. Історик Уеорр Біббі у книзі «Чотири тисячі років тому», виданій у Нью-Йорку (США), помістив «Мапу правітчизни народів», на якій зображено територію України. Саме з її просторів вимандровують мітанни, кассити, гіттіти, ахеї (греки), англо-саксони, тевтони, латини.
«Вчені тепер вважають Україну найбільш правдоподібною батьківщиною індоєвропейців», — пише й Герберт Дж. Мюллер у книзі «Воля у стародавньому світі», виданій у Нью-Йорку 1961 року. Відомі англійські історики-дослідники Р. Макрама, В. Крепа та Р. Макнійла (1986 р.) у своїй «історії Англії» аргументовано трактують походження індоєвропейських мов з Праукраїни. Автори книжки подають генеалогічну карту походження індоєвропейських мов саме з нашого краю. Знаний російський шумеролог Анатолій Кифішин у монографії «Давнє святилище Кам’яна Могила. Спроба дешифровки протошумерського архіву XII—XIII тис. до н. е.» доводить, що писемність у нас була ще 11 тисяч років тому. Він навіть прочитав на кам’яних табличках, знайдених у печерах та гротах названого кургану, назву першої держави, яка процвітала на нинішніх українських землях ще сім тисячоліть тому, — АРАТТА. Як пише вчений, у процесі роботи йому стало ясно: «Кам’яна Могила — грандіозний давній архів, який дозволить пролити нове світло на історію цивілізації Шумеру».
Американський дослідник Джон Стойко (1975 р.) дешифрував давній манускрипт, відомий під назвою «Рукопис Войнича». Мова, якою написано цей манускрипт і яка впродовж багатьох століть не піддавалася жодним спробам дешифрування, виявилася врешті давньоукраїнською. Стойко відніс цю книгу до пам’яток язичницької культури античної доби і датував відображені в ній події VI—VII ст. до н. е. Англійський професор Річард М. Вілсон пише в «Енциклопедії Британіка»: «Англійська мова та більшість європейських мов походять з прамови, що нею розмовляли десь 5 000 років тому в південній Росіїѕ». Отже, не «якийсь там український націоналіст», а великий англійський науковець каже, що ПРАУКРАЇНСЬКА МОВА БУЛА МАТІР’Ю БІЛЬШОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ.
Цікаву історичну характеристику нашій мові дав і знаний польський вчений-лінгвіст Михайло Красуський у праці «Давність української мови» в 1879 році: «Займаючись тривалий час порівнянням арійських мов, я прийшов до переконання, що українська мова не тільки старша всіх слов’янських, у тому числі й від так званої старослов’янської, а й від санскритської, грецької, латинської та інших арійських мов».
Археолог Г. Бонч-Осмолозький з археологічних розкопок у Криму та в Семигороді доводить, що людина Мустьєрської доби на теренах України вже вірила в загробне життя. А це від 100 до 40 тис. років до н. е. За його словами, жителі прадавніх земель нинішньої України ще 25 000 років тому їздили по Європі цілими ватагами на возах, які тягнули воли. Отже, вже тоді наші попередники використовували колесо! Німецькі археологи С. Райнах, Й. Баєр, О. Менгін,
і. Обермаєр, Г. Зебер, Г. Гаррод, Д. Цоц, англієць Г. Брей, француз Мішель Буль та українець Юрій Полянський вважають, що оріянська людина прийшла в Західну Європу з України. Тож саме вона — правітчизна арійської раси. Ті емігранти з України-Оріяни дали Західній Європі нові культури — так звану Солютрейську в Угорщині та Мадленську.
«Коней уперше приручили в степах України понад 4 350 років перед Христом», — такий висновок американських археологів Райнера Бергера і Лайнера Проча з Каліфорнійського університету, зроблений на основі археологічних розкопок поблизу українських сіл Усатового, Дереївки та Євмінки, де в культурних пластах семитисячолітньої давності знайдено кістки коней, залишки коліс і упряжі! Знову ж таки американський учений М. Гімбутас у праці «Передісторія Східної Європи», виданій у Кембріджі (США), пише про розселення нашого народу в післяпотопний період з Карпатського острова на південь та схід. Подає навіть дату переселення великого народу — 48 тис. років тому. Деякі автори називають цей рух народів «приходом кроманьйонців».
1976 р. київський учений Владислав Глодилін виявив поблизу с. Королевого на Закарпатті на 12-метровій глибині стоянку найдавнішої людини: 16 культурних пластів зі слідами матеріальної культури кроманьйонців, неандертальців — усього 100 тис. артефактів. У колекції представлено низку прадавніх, генетично пов’язаних комплексів епох, що сягають більше мільйона років! Президент Індії, історик
С. Радгакрішнан у книзі «індійська філософія» пише: «Веди — найдавніший пам’ятник людського ума, яким розпоряджається людствоѕ Оріяни принесли з собою визначені поняття і вірування, які вони продовжували розвивати в індії. У «Ведах» обожнено чарівну природу Оріяни-Скитії-Руси-України — зокрема її чотири пори року, які вони йменували як ГИМА — зима, ВЕСАНТА — весна, ЛіТОЙЯ — літо… А назви злаків, звірів, дерев (липа, береза, бук, дуб, осика, клен, сосна, вишня, порічки, малина, ясен) засвідчують про велику і благословенну культуру цього народу».
А ось позиція всесвітньо відомого метра слов’янської археології й історії — російського академіка Б. Рибакова: «Предки арійців жили в Подніпров’ї. Є всі підстави вважати, що «Рігведа» зародилася на берегах Дніпра. В руському літописі згадується слово «останці». Це ті, що залишилися жити на берегах (Дніпра), хоча всі племена вирушили до індії. Мій заклик до українців: займіться вивченням санскриту, на якому написано «Рігведу», і за мовними ознаками віднайдете «останців» — цим відновите зв’язок часу».
Відомий археолог, історик, академік Ю. Шилов у монографії «Джерела витоків української етнокультури 19 тис. до н. е. — 2 тис. н. е.» зазначає: «Праукраїнці — за новітніми науковими розробками на підставі широкого кола джерел, не обмеженого політично-релігійними міркуваннями, — виявляються ядром як арійських та індоєвропейських народів, так і започаткованої ними загальнолюдської цивілізації. Остання обставина виводить проблему з-під питань національної амбітності тощо і надає їй життєдайно-планетарної актуальності. «Варвари», за яких мали наших предків, виявилися етнокультурним генофондом Землі, подальше нищення якого, за біблійними й іншими семітськими сценаріями, дійсно-таки обернеться апокаліпсисом для всього людства».
Фахівці стверджують, що українці створили нечувану кількість народних пісень — лише зареєстрованих буцімто 250 тисяч (а за інформацією професора Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника письменника С. Пушика, в Україні — їх не менше мільйона). Директор інституту історії археології цього ж університету професор М. Кугутяк описав в одній зі своїх монографій Терношорське святилище в Карпатах у вигляді рукотворної фігури вагітної жінки в камені висотою 10,5 метра, а вагою близько 100 тонн. На думку редактора журналу «ПЕРЕХіД-4» і. Каганця, Терношорська Лада, як охрестили знахідку краєзнавці, — це гігантська статуя Великої Матері — Богині Землі. Копії Терношорської Лади у вигляді ідентичних за обрисами фігурок заввишки в 10,5 см (тобто у співвідношенні 1:100) дослідники знаходили в різні часи на безмежних просторах від Атлантики до Забайкалля, куди їх повідносили переселенці з наших земель.
Свідчень відомих авторитетних у світі людей про історію ПРАУКРАЇНИ можна наводити до нескінченності. Але чому ж тоді ми не отримуємо правдивої інформації про нашу давнину в школах, університетах, ЗМі? Та тому, що Україною управляють окупанти — хазари-табачники, а наші «дресировані» українці за 30 срібняків допомагають їм (як, наприклад, науковці з інституту археології НАНУ). Водночас фарисейська Верховна Рада України навіть прийняла закон про мови, яким хоче знищити одну з найдавніших в світі мов.
Але якщо українську мову не змогли знищити 479 різних заборон попередніх її недругів, то не знищить і 480-та!
Отже, кожен українець має гордитися своєю нацією, адже ми — це духовний інтелект планети і в еру Водолія (час розвитку духовності), яка щойно почалася, майбутнє — за нами. Пам’ятаймо слова Олеся Гончара: «Дякую Богові, що дав мені народитись українцем».
Євген Романишин заслужений лікар України,член НСЖУ.
М. Івано-Франківськ.
18. 05.7526 р.

https://www.facebook.com/100017371753608/videos/794037791185272

 

Література, яку можна замовити тут:

МЕЧ АРЕЯ. ІВАН БІЛИК.

http://magazin.intelektnacii.top/index.php?route=product/product&product_id=307

ІЛЮСТРОВАНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО СУЧАСНОСТІ. ЧАСТИНА ПЕРША.

http://magazin.intelektnacii.top/index.php?route=product/product&product_id=421

 

Історія Запорізьких козаків.

http://magazin.intelektnacii.top/index.php?route=product/product&product_id=192

 

.АТТИЛА. ОЛЕКСАНДР ВЕЛЬТМАН.

http://magazin.intelektnacii.top/index.php?route=product/product&product_id=422

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ КОЗАЦТВА. ЛИЦАРІ СОНЦЯ.

http://magazin.intelektnacii.top/index.php?route=product/product&product_id=288

Холодний Яр.

http://magazin.intelektnacii.top/index.php?route=product/product&product_id=136

 

Якщо у Вас виникли проблеми з замовленням, зателефонуйте, будь ласка, +380995447701 для оформлення замовлення.

 

×
Завітайте в наш магазин!