Переглянуло: 1425

ХТО ЖИВ В УКРАЇНІ 9000 РОКІВ? Автор: Griandr Tarnovski.

Коли я подорожував Україною, мене завжди цікавило питання: чому у Львові розмовляють майже так само, як і на Київщині? Чому весільний обряд в селі Миколаївської області такий же, як на Чернігівщині? Мене дивувало, що два українці з протилежних куточків України, яких розділяє 1000 кілометрів, розмовляють однією мовою! І так було навіть 100 років тому без системи освіти, транспорту та інтернету.

Цю частину планети Земля українці називають Батьківщиною. А чому вона має саме такі межі? Щоб з’ясувати це, подивимося хто жив на цій території із сивої давнини впродовж 9000 років. Такого ще ніхто не робив. Я не претендую на абсолютну точність щодо меж поширення тієї чи іншої археологічної культури в просторі і часі, але графіка дасть змогу побачити хто, де і коли жив, яка культура існувала раніше, яка пізніше і які культури були сусідами.

Наша подорож починається в 7-му тисячолітті до н. е. Закінчувалася кам’яна доба, у ті далекі часи на території сучасної України існувало кілька археологічних культур: буго-дністровська, дніпро-донецька, які розділяв Дніпро та культура лінійно-стрічкової кераміки.

Через тисячу років із суміші кількох культур виникає трипільська культура. Проіснувавши 2000 років дніпро-донецька культура поступається середньостогівській, яку вважають праматір’ю всіх індоєвропейських народів, оскільки, 5500 років тому з неї розвинулася ямна культура, яка згодом понесла по світу свою мову, міфи та курганний тип поховання.

Ямна кульутра дала поштовх розвитку середньо-дніпровської культури і була змінена катакомбною. 3500 років тому була зрубна археологічна культура на півдні та тшинецька культура на півночі.

 

Межа між степом та лісостепом була кордоном між сарматами та зарубинецькою культурою. З початком нашої ери виникла черняхівська культура, потім пеньківська (вони ж анти). Кожна наступна культура вбирала в себе залишки попередньої і розвивалася з притаманними їй особливостями побуту, світогляду та технологій обробки каменю, металу та гончарної справи.
Тисячу років тому вже була Україна-Русь з Тмутороканським князівством на Кубані. Вперше, як князівство, згадується в літописі під 988 роком, коли Володимир Великий передав його своєму синові Мстиславові. Після переможної війни з братом Ярославом Мудрим у 1024 Мстислав одержав разом з Чернігівським і Тмутороканське князівство. Це об’єднання тривало формально аж до кінця існування князівства. Приналежність до київської держави спричинила зміцнення руського елементу. Для Київської Русі Тмутороканське князівство було не лише міцним стратегічним пунктом, а й важливою торговою колонією та вікном на Близький Схід.

500 років тому була Україна гетьманська, але це політичне утворення, яке не охоплює всю територію населену етнічними українцями. Насправді вже тоді українці жили на території, яка позначена на карті проживання українців 1918 року.

Ось чому Україна сьогодні саме така! У процесі етногенезу, який тривав багато тисячоліть, українці сформувалися в єдину етнокультурну спільноту.
Звичайно, що на великій території є певні відмінні риси між поліщуками, гуцулами та степовиками, зумовлені природними умовами проживання (ліс, гори або степ). Відмінності помітні на карті навіть 4000 років тому. В деякій мірі ці відмінності були знівельовані в  скіфський та княжий періоди.

Всі вищепераховані культури зробили свій внесок в культурний та генетичний фонд української нації і є її пращурами. Докази такому твердженню знаходимо в генетичній карті українців: галогрупа R1a (індоєвропейська) присутня у 40% сучасних українців, галогрупа І (трипільська) у 24%. По 5% галогрупи J, G, N. Український генофонд неоднорідний. Представники прадавніх культур: трипільської, ямної, скіфської та інших не були українцями, як і українці не є сучасними скіфами або трипільцями, насправді перші є предками других.

Ще 5000 років тому Ямна культура заселила Кубань. Південноукраїнські культури там були присутні наступні 4000 років до утворення Тмутараканського князівства і до утворення Української Кубанської Республіки. Україна у нас від Сяну до Дону, тому що від Карпат до Кавказу жили наші пращури трипільці, ямники, лужичани, скіфи, зарубинці, сармати,  анти, сіверяни… одним словом праукраїнці.

Література по темі. Книги можна замовити тут:

http://magazin.intelektnacii.top/index.php?route=product/product&product_id=58

Якщо у Вас виникли проблеми з замовленням, зателефонуйте, будь ласка, +380995447701 для оформлення замовлення.

Explore color theory and its application in home painting and decor at Color Theory in Decor on chinapdv.com .

One thought on “ХТО ЖИВ В УКРАЇНІ 9000 РОКІВ? Автор: Griandr Tarnovski.

 • 29.10.2019 о 20:24
  Permalink

  Впервые Украина упоминается в Ипатьевской летописи. Заметьте, не
  Малороссия, не как-либо иначе, а именно Украина.
  Летописный свод
  включает в себя несколько компонентов – Лаврентьевскую летопись, Повесть
  временных лет, Черниговскую, Киевскую, Галицко-Волынскую летописи в
  которых описаны события от 860 до 1292 годов.
  Источники летописи очень
  разнообразны – это и княжеские летописцы, княжеские грамоты, отчёты
  послов, воинские повести, рассказы очевидцев, греческие хроники и пр.
  Впервые Украина упоминается в летописной повести о походе Игоря
  Святославовича на половцев в 1185 году.
  Во многих источниках Киевская
  Русь отождествляется с Украиной.
  В некоторых редакциях, например в
  Ермолаевском списке (1189-1213 г.г.), Украину называют Краиной, в
  Киевской летописи – Украйной Галичской…
  Также название “Украина”
  упоминается в связи со смертью переяславского князя Владимира Глебовича,
  позже – при описании событий врёмен правления галицко-волынского князя
  Данилы Романовича.
  Вот, как-то так…
  Москвы и россии тогда еще никто не знал…
  ==================================

  Высшие учебные заведения: Российская академия наук была основана в 1724 г.., Московский университет в 1755. В Украине
  Острожская академия основана 1576, Львовский университет основан в 1661

  Печатный букварь в Украине вышел в 1574 году во Львове, в Московском царстве это произошло на 60 лет позже – в 1634 году.

  Религия: Киевская митрополия основана в 988 году, а Московская только в 1458 году. Киевская митрополия на 460 лет старше Московской.

  Столицы: Киев основан 482-го года, Москва основана 1147 сыном Владимира Мономаха Юрием Долгоруким.
  Итак, Киев старше Москвы на 665 лет.

  Первый монарх в классическом понимании коронован в Московском царстве Иван Грозный 1547 в наших землях Даниил Романович Галицкий – 1253 г.

  Монгольское иго: Киев лишился Монгольского ига 1363 после битвы на Синих Водах; Москва лишилась ига 1480 после стояния на Угре, а дань Крымскому хану Московия платила до
  1700, включая начало правления Петра 1.

  Название: Впервые термин «Украина» в летописях встречается под 1187 годом.
  Впервые термин «Россия» находим лишь во времена правления Ивана Грозного на 400 лет позже.

  Автор одной из первых в мире конституций Пылып Орлык.
  5 апреля 1710 был избран гетманом. В этот же день он объявил «Конституцию прав и свобод войска Запорожского».
  В США конституцию приняли в 1787 году. Во Франции и Польше только в 1791 г.
  Исторические факты, которые нужно знать.
  1. Державу с названием Московия царь Петр I переименовал в Россию аж в 18 веке, в 1721 году!!!
  2. Племя Мокши назвало свою речку Москва, а перевод этого названия, с языка Мокши, звучит как «грязная вода»!!! Любые другие языки Мира не могут перевести слово Москва!!! Слово «кремль» — татарское и обозначает укрепления на возвышенности!!!
  З. В средние века все картографы Европы писали и проводили границу Европы вдоль границ Руси (Русь — это территория нынешней Украины)!!! Московия — улус, со своими финскими народами, всегда была составляющей Орды, и ее Европа справедливо относила к Азии!!!
  4. Московия (Россия) платила дань Крымскому Хану, своему СУВЕРЕНУ и ХОЗЯИНУ, который был правопреемником Золотой Орды, вплоть до 1700 года!!! Царь Московии встречал крымского посла на Поклонной горе, садил его на своего коня, сам пешим, под узду, вел коня с крымским послом в Кремль, садил его на свой трон и вставал перед ним на колени!!!
  5. В 1610 году, в Московии на Борисе Годунове (мурза Гудун) закончилась династия Ченгизидов (родственник Чингисхана), и на трон возвели Алексея Кошку из финского рода Кобылы, а при венчании его на Царство церковь дала ему фамилию Романов, который якобы прибыл из Рима править Московией!!!
  6. Екатерина II, после оккупации последней свободной Руськой Державы — Великого Княжества Литовского (территория Беларуси) в 1795 г., своим приказом велела назвать угро-финские племена Московии какими-то великороссами, а украинцев — истинных русичей — малороссами!!!
  7. Никто и никогда не видел в оригинале договор о воссоединении между Московией и Украиной, якобы подписанный Б. Хмельницким и Царем А. Романовым!!!
  8. Уже несколько столетий археологи Московии ищут артефакты, подтверждающие достоверность Куликовской битвы, но пока безуспешно, вот только басню о победе Д. Донского над Мамаем распевают до сих пор, на все голоса!!9. Псковская, Новгородская, Смоленская области России, — это бывшие славяно-руськие Княжества, и к угро-финской Московии не имели никакого отношения, покуда Московия-Орда не оккупировала их соответственно в 1462, в 1478 и в 1654 годах!!! А в других областях России (Московии) никогда не обитали славянские племена и народы!!!
  10. Золотая Орда и ее дочь — Московия, — это единственные страны мира, которые держали в рабах собственный народ!!! Это и объясняет вечную отсталость богатой на природные ископаемые Московию от сравнительно обделенных на природные ресурсы европейских стран!!! Ведь эффективность работы свободных людей гораздо выше, чем рабов!!!
  P/S.
  По мифам российского национального сознания нанесен новый удар!!! Вначале исследования генофонда русского народа, проводившиеся российскими учеными в 2000-2006 гг., показали, что генетически русские – вовсе не славяне, а чистокровные финны, ничем не отличающиеся от мордвы (см. статью «Лицо русской национальности», №15, 2006). По сообщению московского Центра Льва Гумилева от 18 марта, русские ученые впервые в истории провели неслыханное исследование русского генофонда – и были шокированы его результатами!!! В том числе эти исследования полностью подтвердили, что русские – это не славяне, а только русскоговорящие финны. Результаты анализа митохондриальной ДНК показали, что еще одна ближайшая родня русских, кроме финнов Финляндии, – это татары: русские от татар находятся на том же генетическом расстоянии в 30 условных единиц, которые отделяют их от финнов!!! В мифе о «славянских корнях русских» учеными России поставлена жирная точка: ничего от славян в русских НЕТ!!!! Есть только около славянский русский язык,но и в нем 60–70% не славянской лексики, поэтому русский человек не способен понимать языки славян, хотя настоящий славянин понимает из-за схожести славянских языков – любой (кроме русского).В россии живут россияне, но не русские. РУСЬ была и есть, только КИЕВСКАЯ!!!

Коментарі закриті.

×
Завітайте в наш магазин!