Переглянуло: 520

Психологія мотивації

Кожна людина прагне досягти певної мети. Особливу роль відіграє внутрішнє бажання. Мотивація – це не просто красиве слово, а справжня робота над собою і над своїм духом. Саме постійна праця, терпіння і посидючість дозволяють втілювати самі незвичайні і зухвалі мрії в реальність. Щоб зрозуміти, з чого слід починати, людина повинна переосмислити своє життя, зрозуміти справжні бажання і мотиви своїх вчинків. Що таке мотивація? Мотив (від лат. Moveo – рухаю) означає щось (потреба, потяг, схильність, прагнення і т.д.), що спонукає людину до певних вчинків і дій. При всіх відмінностях в значеннях цих слів, всі вони вказують на «динамічний» момент, тобто спрямованість дії на певні цілі. Тому, коли ми говоримо «що рухає нами?», Ми говоримо про мотивації наших вчинків і навіть думок.

У сучасному світі люди досить часто вимовляють поняття «мотивація», при цьому до кінця не усвідомлюючи справжню трактування слова. Яке ж поняття мотиву і мотивації? На даний момент існує кілька визначень:

 • усвідомлення потяг людини до виконання певної мети, яке може бути компенсовано як матеріальними, так і духовними цінностями;
 • прояв людського бажання для досягнення поставленого завдання, проявляється в зміні внутрішнього і зовнішнього станів;
 • це визначення, що зачіпає духовні аспекти стан людини, її здатність ставити перед собою високі цілі;
 • прагнення досягти найкращого результату, бажання шукати нові цілі і завдання;
 • здатність і бажання задовольнити матеріальні, біологічні та духовні потреби;
 • прагнення досягти результату, психофізіологічний процес, який керує поведінкою, емоціями, діями людини.

Стає ясно, що мотивація – поняття складне і вкрай індивідуальне. Бажання досягти успіху з’являється у людини в різних ситуаціях, і, відповідно, способи досягнення результату будуть відрізнятися. Основні елементи мотивації: цілі, завдання, політика, методи, інструменти, програми.

Мотивація пов’язана з нашими інтересами і потребами. Саме тому вона індивідуальна.

Ключове поняття мотивації – мотив. Це ідеальний (не обов’язково існуючий в матеріальному світі) предмет, на досягнення якого спрямована діяльність особистості.

 

Класифікація мотивів

 • мотив самоствердження

Якщо людиною рухає прагнення утвердити себе в соціумі, ми говоримо про честолюбство, самолюбство, почуття власної гідності. Людина робить щось, прагнучи довести оточуючим (і самому собі, зрозуміло), що вона чогось варта. Домагаючись певних цілей і / або соціального статусу, людина отримує головне – самоповага, яке в цьому випадку пов’язується для нього з оцінкою інших людей.

 • Мотив ідентифікації з іншим

Мотив ідентифікації з іншою людиною це всім відоме прагнення бути схожим на героя, кумира, авторитетну особистість (зразок для наслідування). Існує й така думка, що ідентифікація з іншою людиною призводить до підвищення енергетичного потенціалу за рахунок «запозичення» енергії у кумира – об’єкта ідентифікації. Ця думка, зрозуміло, не доведена науково, проте має право на існування. Втім, при всій ненауковість, в нейролінгвістичному програмуванні існує техніка, коли для досягнення результату і доступу до стану впевненості необхідно представити, що б зробив в цій ситуації твій кумир, людина, на якого хотілося бути схожим. І ця техніка відмінно працює, за умови, що кумир дійсно є кумиром.

 • мотив влади

Мотив влади – це прагнення суб’єкта впливати на людей. Мотивація влади (потреба у владі) – одна з найголовніших рушійних сил людських дій, це прагнення зайняти керівну позицію в групі (колективі), спроба керувати людьми, визначати і регламентувати їх діяльність. Цей мотив займає важливе місце в ієрархії мотивів. Дії багатьох людей (наприклад, керівників різних рангів) побуждаются мотивом влади. Прагнення панувати над іншими людьми і керувати ними – це мотив, який спонукає їх в процесі діяльності долати значні труднощі і докладати величезних зусиль. Людина багато працює не заради саморозвитку або задоволення своїх пізнавальних потреб, а заради того, щоб отримати вплив на окремих людей або колектив. В цьому випадку втрачається задоволення від самого процесу досягнення, і життя перетворюється в постійну погоню за сильним відчуттям.

 • Процесуально-змістовні мотиви

Спонукання до діяльності самим процесом і змістом діяльності. Коли людині подобається виконувати цю діяльність, проявляти свою інтелектуальну або фізичну активність. Його цікавить зміст того, чим він займається. Дія інших соціальних і особистісних мотивів (влади, самоствердження та ін.) Може посилювати мотивацію, але вони не мають безпосереднього відношення до змісту і процесу діяльності, вони є зовнішніми по відношенню до неї, тому часто ці мотиви називають зовнішніми. У разі ж дії процесуально змістовних мотивів людині подобається (і спонукає до активності) процес і зміст певної діяльності.

 • зовнішні мотиви

Мотив обов’язку і відповідальності, самовизначення і самовдосконалення, прагнення отримати високий соціальний статус (мотив престижу), мотив досягнення і мотив уникнення неприємностей і покарання, мотив пошуку любові, приєднання та ін. Так звані зовнішні мотиви – які спонукають до діяльності фактори знаходяться поза зоною самої діяльності. Наприклад, людина може керуватися почуттям обов’язку і / або відповідальності, прагнути до самоствердження і самовдосконалення, може уникати негативних наслідків чи покаранню (негативна мотивація). У разі переважання негативних мотивів, результат не буде максимальним. Мало хто здатний проявляти чудеса творчості або просто працювати з повною віддачею «з-під палки».

 • мотив досягнення

Більшість людей хоче домогтися кращих результатів своєї праці, успіху в певній сфері. Найчастіше це усвідомлений вибір особистості найбільш складних життєвих завдань. Даний стимул – провідний чинник для досягнення зізнань у певній сфері праці. Досягнення мети залежить не тільки від вроджених здібностей людини, але і від його бажання працювати над собою, мотивувати себе на роботу.

 

Види мотивацій і їх відображення в психіці

Назвати певну кількість видів виявиться практично нереально. Будь-яка людина може знайти щось нове, те, що кардинально змінить його уявлення і життя. Види мотивації в психології завжди активно обговорювалися в колі фахівців. Численні теорії філософів опубліковані в багатьох навчальних посібниках. Які бувають мотивації?

 • Зовнішня мотивація – не залежить від людського бажання, відбувається за участю сторонніх осіб або явищ, важко піддається контролю.
 • Внутрішня мотивація – це душевне бажання досягти результату з чітким розумінням, що для цього потрібно, які кошти знадобляться.
 • Стійка мотивація – пов’язана безпосередньо з біологічними потребами людини, наприклад, бажання знайти воду або їжу, влаштувати житло, завести сім’ю.
 • Нестійка мотивація – вимагає постійного контролю з боку іншої людини. Це може бути спонукання вести здоровий спосіб життя, кинути палити і пити.
 • Індивідуальна правильна мотивація – зачіпає конкретну особистість, при цьому може впливати і на найближче оточення. Наприклад, спрага, підтримка сприятливої температури тіла.
 • Групова сильна мотивація – об’єднує людей в групу, яка прагне досягти однієї мети: знайти роботу, вийти заміж / одружитися.
 • Існує і неусвідомлена мотивація, види мотивації при цьому відрізняються від стандартних. Так, у людини з’являється незрозуміле бажання досягти своєї мети, при цьому назвати причину, що викликала таку емоцію, вона не може.

 

Теорія ієрархії Маслоу

Як знайти мотивацію? Потрібно володіти певними знаннями, щоб відповісти на дане питання. Для того щоб зібрати воєдино багато уявлень про вроджені потреби, американському психологу довелося проробити ретельний аналіз характеру людини, його зміни в залежності від зміни мети, вивчити типи мотивації. Основні положення цієї концепції свідчать:

 • людина завжди має потребу в чомусь, це не залежить від статі і віку;
 • сильно виражені потреби, які індивід відчуває в певних ситуаціях, можуть бути об’єднані групи;
 • розташування цих груп побудовано за ієрархічним принципом;
 • людина вчиняє дії завдяки незадоволеним потребам;
 • через деякий час у людей знову з’являється незадоволеність, вона бажає отримати більше;
 • в звичайному стані людина відчуває кілька потреб, вони можуть бути пов’язані між собою;
 • спочатку задовольняються бажання, що знаходяться в основі піраміди Маслоу, потім починають впливати верхні потреби;
 • людина здатна знайти велику кількість способів для задоволення вищих потреб, ніж низьких.

Пізніше американський психолог Абрахам Маслоу додав ще кілька важливих складових піраміди. У своїй роботі «До психології Буття» автор виділив потреби зростання, які виявилися важкі в описі. В цю книгу увійшли такі цікаві якості, як досконалість, бажання бути вище інших, справедливість, відповідальність, краса, дружелюбність, завершеність. Автор докладно описав форми мотивації.

Маслоу вважає, що в багатьох випадках саме потреби зростання є найпотужнішим мотивом для досягнення цілей. Кожна людина може перевірити достовірність цих слів на собі. Досить виписати найбільш значущі потреби, розташувати їх за ієрархічним принципом: внизу – те, що задовольняється в першу чергу, нагорі – те, заради чого доводиться неабияк трудитися.

На думку Маслоу, стадію самореалізації досягають лише 2% населення, інші ж змушені постійно прагнути до досконалості. Мотивація до дії з’являється у багатьох тільки в критичних ситуаціях.

 

Особистість і мотивація

 • Доросла людина, яка добре знає, що вона хоче, і зацікавлена якимось певним видом діяльності, навряд чи стане ходити на нецікаву роботу. Хіба що, в силу вступлять інші мотивації – наприклад, фінансова, якщо за нецікаву роботу платять набагато більше, ніж за улюблену. Або навіть прагнення повернутися в дитинство, коли все вирішували мама і тато, і зняти з себе тягар відповідальності за прийняті рішення – тоді улюблена робота просто не з’явиться, поки хтось не переконає в тому, що саме ця «повинна бути улюбленою». Подібну ситуацію вже можна віднести до невротичних мотивів, до укоріненим у свідомості звичкам, позбутися від яких буває дуже і дуже складно – як від будь-якої звички. І з’являється постійне невдоволення собою, навколишнім світом і результатами своєї праці.
 • Людина «не знає», чого вона хоче, не може зробити вибір і злиться на себе самого і на всіх, хто цей самий вибір зробити може, а їй не говорить, що потрібно робити. «Великі, а допомогти не можуть» – каже в ньому маленька дитина.
 • Виникає внутрішній конфлікт між прагненням «вирости» і затвердити своє «Я» і небажанням це робити, при цьому небажання вибору внаслідок конфлікту трансформується в «невміння», і людина переконує себе в тому, що він дійсно не знає, яке його місце в світі. Подібний конфлікт можна називати екзистенціальним, тобто зачіпають питання екзистенції, самого існування (екзистенційні категорії – воля, вибір, смерть, призначення, відповідальність та ін.).
 • Людина в пошуках сенсу може зайти дуже далеко, і справді не бачить того, що сенс є в самому його існуванні. Тут психологія тісно переплітається з філософією, особливо буддійської філософією і даосизмом. «Сенс життя в самому житті», «Будда в кожній квітці і в кожній піщинці», і т.д. Тут переплітаються всі мотиви, і вибір людини залежить від дуже багатьох чинників. Але, перш за все – від самої людини.

Юнг писав «Вийти на новий шлях в повному розумінні слова людина може, якщо сама того бажає. Різні люди мають потребу в різних речах, і свобода для одного буде в’язницею для іншого. Є тільки безліч окремих випадків -, і у кожного з них свої потреби, потреби і прагнення. »

 

Висновок

Людину можна змусити, способів для цього дуже і дуже багато. Питання в тому, чи потрібно? Чи може людина змусити сама себе? Звичайно, може. І знову питання – чи потрібно? Ми робимо свої вибори кожен день, кожну хвилину. Відсутність вибору – теж вибір. А усвідомлення своїх виборів – чарівна паличка, що дозволяє робити менше помилок.

Якщо не хочеться, але треба. Якщо треба, але не хочеться. Спробуйте поговорити з собою. Прислухайтеся до себе. Поясніть собі свої сумніви і подумайте, які у вас є варіанти. Запитайте себе, чому «я хочу цього» або ж «не хочу». Напишіть свої думки на аркуші паперу, так може бути простіше.

Спробуйте поставити собі чотири «чарівних питання» НЛП:

 1. Що буде, якщо я зроблю це?
 2. Чого не буде, якщо я зроблю це?
 3. Що буде, якщо я цього НЕ зроблю?
 4. Чого НЕ буде, якщо я цього НЕ зроблю?

Подивіться на відповіді, подумайте, а потім запитайте себе знову. Відповіді можуть зміниться. Якщо ви добре подумаєте. А нагородою буде набуття того, що ви дійсно хочете.

 

 

NikTernik

NikTernik

×
Завітайте в наш магазин!