Переглянуло: 11

ПРО СВАСТИЧНI СИМВОЛИ. Автор: Анатолій Кондратьєв.

 

 

 

 

 

Багато людей сьогоднi асоцiюють Свастю (Cвастику) з нацизмом та Гiтлером. Цю думку навiювали нашим людям останнi 60 рокiв. Мало хто сьогоднi знає, що на радянських грошах з 1917 по 1923 роки була зображена Свастя, що на рукавах солдат та офiцерiв Червоної Армiї у цей перiод також була Свастя у лавровому вiнку. Існує навiть така думка, що Свастю, як партiйний символ, Гiтлеру подарував  Сталiн у 1920 роцi. Шкода, але сьогоднi навколо цього древнього символу накопичилося дуже багато легенд та мiтiв… Аннi Безант, наступниця Є.П. Блаватської у Теософському товариствi, пояснювала символ Свастi таким чином: «Свастика, або Хрест, чи iнакше, – вогняний Хрест, є символом енергiї та руху, котра створює свiт, прориваючи отвори у просторi… створюючи вихори, котрi є атомами, що слугують створенню свiтiв». Свастичний символ є хрестом iз загнутими кiнцями, якi спрямованi за, або проти годинникової стрiлки i, як правило, всi свастичнi символи називають одним словом – СВАСТЯ, що є неправильним, тому що кожний свастичний символ мав у давнi часи свою власну назву, обереговi Сили та образне значення. Пiд час археологiчних розкопок Свастичну символiку, як i символiку Кумирів та Господарів Пантеонiв дохристиянського Православ’я, найчастiше знаходили на територiї Русi, тобто в сучаснiй Українi, Бiлорусiї та Європейськiй частинi Росiйської Федерацiї. Нi Захiдна Європа, нi Індiя не можуть iти в жодне порiвняння з територiєю Русi у наявностi свастичних символiв, що покривають зброю, стяги, нацiональнi костюми, будинки та храми. Розкопки говорять самi за себе – багато давнiх слов’янських городищ побудовано у формi Свастi, яка чiтко була зорiєнтована на чотири сторони свiту. Свастя та свастичнi символи є головним i, навiть можна сказати, практично єдиним елементом древнiх українських орнаментiв. Але це зовсiм не означає, що праукраїнцi були поганими художниками. По-перше, в той час було дуже багато рiзновидiв свастичних символiв. По-друге, у древностi жоден вiзерунок не наносився просто так, кожному елементовi вiзерунка вiдповiдали визначенi культовi чи обереговi значення. Не тiльки древнi орiйцi вiрили у магiчну силу Свастi. Цей символ знайдено на глиняному посудi iз Самари (сучасний Ірак), що датується V тисячолiттям до н.л. Свастичнi символи рiзних напрямкiв зустрiчаються у доорiйськiй культурi МохенджоДаро (бiля рiчки Інд) та древньому Китаї близько 2000 рокiв до н.л. У Пiвнiчно-схiднiй Африцi знайдено захоронення перiоду царства Мероз, яке iснувало у ІІ–ІІІ ст. н.л.. Фреска на стелi вiдображає жiнку, що вступає до загробного свiту, на одязi мертвої зображено Свастю. Прикладiв безлiч. Свастична символiка була обереговою та знаковою практично у всiх народiв на територiї Європи та Азiї: в українцiв, росiян, бiлорусiв, нiмцiв, поморiв, русiв, сарматiв, мордви, удмуртiв, башкир, чувашiв, iндусiв, iсландцiв, шотландцiв та багатьох iнших. Як духовнийний символ Свастю завжди використовували послiдовники Індуїзму, Джайнiзму та Буддизму на Сходi; Друїди Ірландiї, Шотландiї, Скандинавiї, представники Натур-релiгiйних конфесiй Європи та Америки на Заходi. В Українi свастичнi символи та елементи зустрiчаються у послiдовникiв Древнiх Родових культiв, у духовній традицiї Вiдо-Вiстичного Православ’я та у ранньому християнствi. Уважно роздивившись фрески Софiйського Собору у Києвi, можна побачити навiть неозброєним оком безлiч свастичних символiв та оберегiв. Гадаю, в Українi немає такого старовинного Храму, де б не використовувалися свастична оберегова символiка, що недвозначно говорить про те, що храм Святої Софiї (Святої Мудри) будувався за Вiдо-Вiстичним духовним звичаєм. У Свастю вiрили як у талiсман, що «притягує» вдачу та щастя. У Древнiй Русi вважалося, що намальована Свастя на долонi обов’язково приносить щастя. Навiть сучаснi студенти малюють Свастю на долонях перед iспитами. Свастю малювали i на стiнах чи дверях будинку, щоб у ньому було щастя i в Українi, i на територiї Росiї та Індiї. У нашi днi фiлософи, лозоходцi та бiоенергетики пропонують будувати мiськi квартали у виглядi Свастi – такi конфiгурацiї мають генерувати позитивну енергiю. Саме так було побудовано, як видно з розкопок, древнє орiйське мiсто Аркаїм, що у Пiвнiчному Казахстанi. Загальноприйнята назва цього Солярного символу – Свастя, за однiєю з версiй походить вiд санскритського слова «суасти», що перекладається: «су» – прегарний, добро i «асти» – бути, Тобто «Бути добру», або «Всього найкращого». За iншою версiєю, це слово має ще трипiльське походження, бо вiдомо, що свастичну символiку у рiзних варiацiях та її назву до древньої Індiї, Тибету та Китаю, принесли древнi орiйцi. Тибетцi та iндуси ще i досi стверджують, що Свастю – Пранаву, цей Всесвiтнiй символ добра та щастя їм принесли з-за високих Пiвнiчних гiр (Гiмалаїв) бiлi вчителi. Уважно розгледiвши слово Свастя, можна неозброєним оком побачити його справжнє значення – Сва-з-тя, тобто Слава з тобою. У Велесовiй книзi назва Кумиру Слави та Сва є тотожними. Знаючи, що Кумир Слава втiлює Свiт Кумирів, Свастя означає – свiт Кумирів з тобою. Отже – особа, що використовує Свастю з доброю метою, знаходиться пiд захистом свiту Кумирів. Мiж iншим, слово Свастя утворене за подобою, як i слово Щастя, тобто Ща-з-тя. Адже старовинна лiтера «Щ» зображувалася як Триглав (Трiйця) з хвостиком внизу посерединi. Отже, слово Щастя означає Трiйця (Триглав, Трисуття) Кумирів з тобою i є оберегом, як i Свастя. Давнi вiдичнi джерела говорять нам про те, що навiть наша галактика має форму Свастi, а наша Сонячна система знаходиться у одному з рукавiв цiєї Небесної Свастi. А через те, що ми знаходимося у рукавi, вся наша галактика, її давня назва «Свастя», сприймається нами як Перунiв Шлях, або Чумацький Шлях. А як колись потужно лунало гасло наших пращурiв: «Немає Щастя без Честi, а Честi немає без Свастi!»

Література,яку можна замовити тут:   http://magazin.intelektnacii.top/index.php?route=product/product&product_id=203

Таємниця матриці укрів-русів.

Книга подає цікавий погляд на глибинний устрій і функціонування багатьох біологічних і соціальних систем, поєднує розгляд глобальних, водночас буденно актуальних проблем. Подана інформація формує специфічний спектр сприйняття, нетрадиційна точка зору логічно аргументована, систематизує підхід до розуміння розвитку життя, розширює світогляд як форму сприйняття навколишнього середовища. Автор використовує і компонує інформаційний матеріал з багатьох галузей науки (квантової фізики, хімії, біології, філології, теософії, тощо…) та історії.

Свастичні Обереги і  Мольфи.

 

 

Для Щастя і Благополуччя в родині. Батько,Мати і Дитина в колисці,на фоні Світового Дерева.

 

Ляльки- Мотанки  Обереги.  http://magazin.intelektnacii.top/index.php?route=product/product&path=62&product_id=278

Маленькі.

Якщо у Вас виникли проблеми з замовленням, зателефонуйте, будь ласка, +380995447701 для оформлення замовлення.

×
Завітайте в наш магазин!