Переглянуло: 73

Теонімія Велесової книги. Автор: Галина Лозко.

 

Теоніми — імена Богів. Теонімія українського язичництва в Україні досі малодосліджена. Багатий матеріал дає нам Велесова Книга, де знаходимо понад сім десятків імен Богів праукраїнського олімпу, серед яких названі також індійські та іранські: Інтра, Магура, Впаруна, а також ще маловідо­мі імена Ясна і Титра; є тут і основні теологічні поняття (світи Права, Ява і Нава).

Рік назива­ється «Коло Свароже», або «Від Коляди до Коляди». Серед імен Прабатьків Русі — Батько Ор, Отець Глас Аріїв, Мати Славуна, Сварог — Пращур наш. Русичі названі — Дажбожі Внуки, Ді­ти Сонця, Кравенці (від священної корови Замунь), Внуки Сварога та ін. У Велесовій Книзі є та­кож імена волхвів Ухоріз, Ословень — що також поповнює наші знання про служителів язичниць­ких культів наших Предків, адже про волхвів маємо дуже небагато відомостей через суцільне зни­щення християнами всякої пам’яті про них.

Серед імен Богів Велесової Книги є різні варіанти одного і того ж імені, наприклад: Дажб, Дажбо, Дажбог, Богдаждь (все це імена Дажбога, яке відоме ще й у варіанті Даждьбог). Таким чином,, можемо виділити 40 теонімів у 72 варіантах. Словник теонімів Велесевої Книги подаємо в алфавіт­ному порядку.

1

Берегиня

Білобог

Богдаждь

Велес

Вишень

Вогнебог

Впаруна

Горинь

Дажб

Дажбо

Дажбог

Дяіе

Діяіе

Жаль

Земебог

їндра

Інтра

Карна

Коляда

Куиалбог

Купалиць

Купало

Ладо

Ладобог

Магура

Мар

Мара

Мар-Мара

Мар-Мора

Мар Морія

Мати

Мати-Птиця

Матиросва-Слава

Мати-Слава

Мати-Сонце

Мор

Мора

Огнебог

Перун

Перунець

Перун-Златоус

Перуниця

Перунько

Птиця Божеська

Пьітаре Діяіе

Рожениці

Сварг

Сварежь

Сварець

Сваржець

Сварог

Сварожиці

Світовид

Святовид

Семаргл

Семургль

Син Світлий Інтрів

Стрібове

Стрибог

Сурій

Стлудід

Суронж (Бог-Світла)

Титра

Триглав

Хоре

Числобог

Чорнобог

Яма

Яр

Ярбог Ясна

  Джерело:  https://www.ridivira.com/uk/bogoznavstvo/velesova-knyha/teonimiia-velesovoi-knyhy

Література,яку можна замовити тут:

Велесова книга. Наукове текстологічне дослідження, переклад сучасною українською мовою, релігієзнавчий коментар, публікація архівних матеріалів та оригінальних текстів Ю. Миролюбова, укладання словника на 8,5 тис. слів, покажчики, бібліографія, ілюстрації. “Велесова книга” — найдавніша літературно-історична пам’ятка прадавніх українців. Велесова Книга – єдина дерев’яна книжка, що не згоріла у вогнях інквізицій і дійшла до нашого часу. Вона має багато прихильників і не менше – противників. Одні вважають її священною книгою слов’ян, інші – підробкою, фальсифікацією. Звісно, християни схильні називати фальсифікатом усе, що суперечить їхньому світогляду. Ця «релігія любові» винищила народів більше, ніж радянська імперія. Що вже казати про дерев’яні книжки! Знайдена на теренах України на початку XX століття, книжка приголомшує насамперед своєю архаїчністю, яку підробити важко. Читаючи її, українці кажуть, що пробуджується генетична пам’ять. Проте російський філолог О. Трубачов бачить у Велесовій Книзі «враждебную ідєолоґічєскую концепцию», тому чекати на неупереджене наукове прочитання пам’ятки не доводиться. Хай би там як, ми представляємо читачам геніальний літературний твір, написаний давніми українцями про славетну минувщину, в якій діють наші рідні Боги та героїчні Предки. А тим, хто хоче влаштувати дискусію про автентичність Велесової Книги, пропонуємо переключити свою увагу на біблію та встановити, ким  вона була написана та про чиїх зовсім не героїчних предків у ній йдеться.

Генеалогія Богів давньої України.

http://magazin.intelektnacii.top/index.php?route=product/product&product_id=226

Автор: Валерій Войтович.
 У монографії чи не вперше в історії української філософської науки автор, використовуючи порівняльно-історичний аналіз і співставлення з іншими індоєвропейськими міфологічними системами, спробував комплексно осмислити та реконструювати міфорелігійний світогляд наших Предків, зокрема, пантеон давньоукраїнських богів. У книзі зібрано унікальний ілюстративний матеріал з різноманітних історичних та сучасних джерел.
“Генеалогія богів давньої України” започатковує, без перебільшення, унікальну в історії українського книгодрукування серію “Українська міфологія”, в рамках якої найближчим часом побачать світ нові книги: “Коляда. В трьох книгах”, “Ярило. В двох книгах”, “Купало. В двох книгах”, “Замовляння”, “Небилиці” та ін.Для науковців – істориків, філософів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, а також для широкого кола читачів, які прагнуть свідомого розуміння коренів історії та культури рідного народу.

ВІРА ПРЕДКІВ НАШИХ.

ТОМ 1.

http://magazin.intelektnacii.top/index.php?route=product/product&product_id=137

«ВІРА ПРЕДКІВ НАШИХ» — фундаментальна праця видатного українського вченого-санскритолога й філософа Володимира Шаяна (1908—1974) — засновника Ордена Лицарів Бога-Соиця (у діаспорі) та одного з лідерів Руху за відродження української рідної національної віри.

До книги ввійшли найважливіші статті, дослідження, наукові розвідки, медитації з питань давньоукраїнської міфології, яку Шаян аналізує й трактує в тісному зв’язку з давньоукраїнською історією, філософією та ментальністю. Зокрема, подається ґрунтовний науковий аналіз «Велесової книги»; філософічне й історичне осмислення образів Перуна, Сварога, Дажбога, Світовида, Триглава та інших Богів стародавньої української віри; досліджує автор і постать царя Дарія як орія, тобто — стародавнього українця; в контексті народного предковічного світогляду розглядається творчість Г. Сковороди, Т. Шевченка, І. Франка та Лесі Українки. Науковим відкриттям є етимологічне дослідження Шаяна «Дунай, Дніпро і Дністер».

Книга «Віра предків наших» є формою пізнання великого і прекрасного духовного світу давніх українців, пізнання творчого генія українського народу, що його упродовж віків і тисячоліть намагалися знищити вороги української національної духовності й самобутності. Книга «Віра предків наших» вперше видана 1987 року в Канаді (891 сторінка) й відіграє важливу роль в популяризації й утвердженні язичництва, рідної української національної віри.      «ВІРА ПРЕДКІВ НАШИХ» — фундаментальна праця видатного українського вченого-санскритолога й філософа Володимира Шаяна (1908—1974) — засновника Ордена Лицарів Бога-Соиця (у діаспорі) та одного з лідерів Руху за відродження української рідної національної віри.

ВІРА ПРЕДКІВ НАШИХ [том II].

http://magazin.intelektnacii.top/index.php?route=product/product&product_id=240

«ВІРА ПРЕДКІВ НАШИХ» — фундаментальна праця видатного українського вченого-санскритолога й філософа Володимира Шаяна (1908—1974) — засновника Ордена Лицарів Бога-Сонця (у діаспорі) та одного з лідерів Руху за відродження української рідної національної віри. До книги ввійшли найважливіші статті, дослідження, наукові розвідки, медитації з питань давньоукраїнської міфології, яку Шаян аналізує й трактує в тісному зв’язку з давньоукраїнською історією, філософією та ментальністю. 

Книга «Віра предків наших» є формою пізнання великого і прекрасного духовного світу давніх українців, пізнання творчого генія українського народу, що його упродовж віків і тисячоліть намагалися знищити вороги української національної духовності й самобутності. Книга «Віра предків наших» вперше видана 1987 року в Канаді й відіграє важливу роль в популяризації й утвердженні язичництва, рідної української національної віри.

Волховник: Правослов Рідної Віри.

http://magazin.intelektnacii.top/index.php?route=product/product&product_id=174

Давнє вчення про Бога-Слово свідчить, що словесна магія містить потужний енергетичний запас Сили, яка зберігає народи і нації. Саме Слово творить Космос із Хаосу, а отже -постійно сотворює Світ. Це четверте видання Правослова доповнене переважно найдавнішою духовною поезією в перекладах українських мислителів з атлантичної та ведійської спадщини. Книга розкриває природне віровчення, яке існувало, починаючи від X тисячоліття до н. е. – і буде корисною для сучасної релігійно-обрядової практики в громадах рідновірів та духовної освіти. Тут з багатьох рідкісних джерел зібрані стародавні віровчення та автентичні молитви до Богів Природи та Всесвіту, які допоможуть українцям відновити втрачений зв’язок зі своїм рідним Небом.

В оформленні обкладинки використано роботи видатного українського художника рідновіра Крижанівського Віктора Володимировича (Сонцеслава)

Якщо у Вас виникли проблеми з замовленням, зателефонуйте, будь ласка, +380995447701 для оформлення замовлення.

×
Завітайте в наш магазин!