Переглянуло: 233

Просимо всіх українців підтримати і поширити це Звернення!

 

 

Сторінка Mova, яка впродовж 7 років поширювала на Фейсбуці інформацію про українську мову, традиції та національну тотожність, була прихована адміністрацією мережі від приблизно 520 тисяч підписників в День Незалежности України, 24 серпня 2019. Це було покарання за публікації, спрямовані на протидію московській гібридній аґресії проти України та заклик не погоджуватись на капітуляцію, який ми ширили вже тоді, коли майже ніхто про це ще не говорив.

Впродовж вже майже 2 місяців звернення тисяч людей до служби підтримки Фейсбуку та офіційної представниці ФБ Катерини Крук лишилися без жодної відповіди. Тому зараз редакція сторінки спрямовує ЗВЕРНЕННЯ про її відновлення безпосередньо до засновника ФБ Марка Цукерберга, керівництва і акціонерів мережі Фейсбук.

Просимо всіх українців підтримати і поширити це Звернення!

«Звернення українців
до засновника Фейсбуку Марка Цукерберга, менеджменту
і акціонерів Фейсбук Інк

The call of Ukrainians
to Facebook founder Mark Zuckerberg, management and shareholders of Facebook Inc

Ми хочемо, щоб фейсбук-сторінка «Мова», яка ширила матеріяли про українську мову, культуру, традиції та ідентичність і пов’язані з їхнім захистом політичні питання, була відновлена.

We want the Facebook page Mova, which used to share publications about the Ukrainian language, culture, traditions and identity and political issues related to their protection, to be restored.

Наша улюблена сторінка була видалена 24 серпня 2019, на День Незалежности України, за нібито ширення мови ненависти стосовно московітів.

Our favourite page was unpublished on August 24, 2019, the Independence Day of Ukraine, allegedly for the hate speech against Russians.

Ми віримо, що публікації сторінки «Мова» жодним чином не порушували будь-яких етичних стандартів, а самі стандарти Фейсбуку були застосовані до неї несправедливо і непропорційно, всупереч реальним обставинам.

We believe that publications of the Page Mova did not in any way violate any ethical standards, and that Facebook standards were applied unfairly, disproportionately and contrary to the real circumstances in this case.

Підставою видалення сторінки було те, що вона закликала до вигнання з України московських терористичних збройних угрупувань, які грабують, катують і вбивають мирне українське населення, а також – воїнів Збройних Сил України, які їм протистоять.

The reason the page was unpublished was that it called to expel from Ukraine Russian terrorist armed troops that plunder, torture and kill peaceful Ukrainian civilians, and shoot the soldiers of the Ukrainian Army, who defend them.

В етичних стандартах фейсбуку зазначено, що «мова ненависти», абсолютно неприпустима в усіх инших випадках, є обґрунтованою, коли йдеться про тих, «хто вчинив насильницькі або сексуальні злочини». І саме з цим ми маємо справу, коли йдеться про безчинства московських окупаційних військ на території України.

The Community Standards of Facebook state that hate speech, which is absolutely unacceptable in all other cases, is justified when it comes to «those, who carried out violent crimes or sexual offenses». And that is definitely the case when it comes to the atrocity of the Russian occupation forces on the territory of Ukraine.

Збройне вторгнення московських аґресорів спричинило загибель понад 10 000 громадян України, переважна більшість з яких – мирне населення. Вони викрадають, катують і вбивають людей як для отримання політичних вигод керівництвом Російської Федерації на чолі з Владіміром Путіним, так і просто з метою вимагання викупу за залишення в живих і звільнення бранців. Все це досить докладно описано у звітах прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі та доповідях Спеціяльної Місії ОБСЕ.

The invasion of Russian armed aggressors has caused the death of more than 10,000 Ukrainian citizens, the vast majority of whom are civilians. They kidnap, torture and kill people both for political gain by the leadership of the Russian Federation, led by Vladimir Putin, and simply to demand ransom for leaving the hostages alive and release them. This all is described in details in the reports of the Prosecutor of the International Criminal Tribunal in Hague, the OSCE Special Mission and human rights protection organizations.

Ми не можемо говорити про терористів так, неначе це – мирні туристи, які приїхали насолоджуватись нашою традиційною кухнею, архітектурними пам’ятками та краєвидами. Вони – справді наші вороги, бо прийшли з иноземної держави на нашу землю, щоб загарбати її через насильство і залякування.

We can’t speak about terrorists as if they were peaceful tourists who came to enjoy our traditional cuisine, architecture and landscapes. They are really our enemies because they came from the foreign country to our land to seize it through violence and intimidation.

Також, ширший контекст неодмінно мусить бути взятий до уваги, коли йдеться про висловлювання українців стосовно московітів і їхньої держави. Це – політика геноциду, відома в історії як «Голодомор», яка застосовувалась для підриву фізичних, духовних та інтелектуальних сил української нації, і мала наслідком фізичне знищення мільйонів людей в результаті штучно створеного голоду, депортацій, ув’язнення в концтаборах та політичних розстрілів. Природньо, що нинішня збройна аґресія Російської Федерації проти України сприймається українцями як продовження геноциду супроти них, який мав місце у ХХ сторіччі.

Also, the broader context without a doubt must be taken into account when it comes to the say of the Ukrainians on the Russians and their state. This is a genocide policy known in the history as Holodomor, which was used to undermine the physical, spiritual and intellectual forces of the Ukrainian nation and resulted in the physical destruction of millions of people through artificially created famine, deportation, concentration camps, and political shootings. Quite naturally, the current armed aggression of the Russian Federation against Ukraine is perceived by the Ukrainians as the continuation of the genocide against them that conducted in the XX century.

Випадок із прихованням сторінки «Мова», як і значно більша кількість инших випадків, які сталися з окремими людьми та сторінками, показує, що стандарти Фейсбуку далеко не завжди застосовуються до українців в адекватний і пропорційний спосіб. Тобто, модерування здійснюється людьми, котрі через свою особисту культурну та ідеологічну належність до т. зв. «русского мира» цілеспрямовано намагаються приховати або заперечити факт московської аґресії проти України та її злочинний характер.

The case of Mova unpublishing, like many more other cases involving individuals and pages, shows that Facebook standards are not always applied to Ukrainians in an adequate and proportionate manner. It is evidential, that moderation is carried out by people who, because of their personal cultural and ideological affiliation with the so-called «Russian World» deliberately act to hide or deny the fact of the Russian aggression against Ukraine and its criminal nature.

Ці люди можуть, також, бути прямо зааґентуреними урядом та спецслужбами Російської Федерації, які відомі тим, що ведуть т. зв. «гібридну війну» не лише проти України, а й проти всього цивілізованого світу.

Such people may also be directly affiliated with the Government of the Russian Federation and its secret services, who are known for conducting the so-called «hybrid war» not only against Ukraine, but also against the entire civilized world.

Така політика, яка стала особливо відчутною з початку поточного року, підриває лояльність до Фейсбуку з боку українських користувачів, оскільки люди відчувають себе несправедливо покривдженими та позбавленими можливости вільно висловлюватись.

This policy, particularly notable since the beginning of this year, undermines the loyalty to Facebook by Ukrainian users, because people feel unfairly wronged and deprived of the opportunity to speak here freely.

Тому ми вважаємо, що має бути відновлена не лише видимість для її підписників конкретної сторінки «Мова», але й ужиті заходи, щоб люди, у будь-який спосіб пов’язані з Росією, не модерували український Фейсбук.

Therefore, we believe that not only the page Mova itself should be restored, but also that the relevant measures are to be taken to prevent people in any way related to Russia from moderating Ukrainian Facebook.

Ми щиро сподіваємося на справедливе і демократичне розв’язання цього питання керівництвом Фейсбук Інк.

We sincerely look forward to a fair and democratic solution to this issue by Facebook Inc.»

Прохання поширити! – Thanks in advance for sharing this post!

Література по темі. Замовити можна тут:

Українська мова – мова вільних людей.

http://magazin.intelektnacii.top/index.php?route=product/product&product_id=148

Головний посил цієї книжки визначають слова Пантелеймона Куліша: “Своєї мови рідної і свого рідного звичаю вірним серцем держітеся. Тоді з вас будуть люди як слід, тоді з вас громада буде шанована і вже на таку громаду ніхто своєї лапи не положить”.
Багато нового, цікавого й несподіваного знайде читач тут про витоки мови, про древній спосіб наших пращурів передавати інформацію на відстань, про філософію українського слова, про числа, літери, імена, про молитву, пісню і навіть про те, куди предки автора культурно “відсилали” своїх недоброзичливців .

×
Завітайте в наш магазин!